.

.

Kamu İç Kontrol Standartları KIKS

Kamu İç Kontrol Standartları KIKS

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI Kamu İç Denetim Standartları ile ulusal mevzuat ve uluslararası uygulama önerileri çerçevesinde dış kalite değerlendirme çalışmalarında aranacak “temel uygunluk kriterlerini” belirlemek amacıyla hazırlanmış ve 10.03.2013 tarih ve 3 sayılı...
Bt Denetim Rehberi Yayımlandı

Bt Denetim Rehberi Yayımlandı

  Bilişim alanında İç Denetim uygulamaları için İDKK (İç Denetim Koordinasyon Kurulu) tarafından BT Denetim Rehberi Yayımlanmıştır.   Kamu BT Denetim Rehberi   Rehberin EKLERİ :   Ek1-BilgiToplamaFormu Ek2.1-KurumSeviyesiRiskDegerlendirmeFormu...